OEM

Tlač obalových škatúľ a proces balenia

Výroba umeleckého dokumentu -> harmonogram prác -> nákup surovín -> výroba platní -> rezanie papiera -> tlač -> povrchová úprava (ražba, laminovanie, horúca razba, reverzné UV atď.) -> Vysekávanie -> kontrola kvality -> lepiaca krabica -> balenie -> označovanie -> Nakladanie kontajnerov

Výroba umeleckého dokumentu

Pracovný rozvrh

nákup surovín

výroba tanierov

rezanie papiera

tlač

povrchová úprava (ražba, laminovanie, horúca razba, reverzné UV atď.)

Vysekávanie

kontrola kvality

kontrola kvality

kontrola kvality

Zostavte

lepiaca krabička

balenie

označovanie

Nakladanie kontajnerov

Obchodný proces

Zákazník poskytuje prispôsobené požiadavky -> vytvorenie programu prispôsobenia baliaceho boxu -> cenová ponuka -> potvrdenie zmluvy-> predplatená záloha -> potvrdenie návrhu umeleckého diela-> výroba vzorky alebo potvrdenie vzorky hromadného produktu-> hromadná výroba -> zostatok platby -> dodávka výroby- > Popredajné služby